Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm

2247

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm sinh ngày 01 tháng 12 năm 1963, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông nguyên là Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Đà Nẵng 10 năm từ 2008 – 2018. Hiện nay là Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Tổng biên tập tạp chí Non Nước.

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm nguyên quán thôn Bồng Lai, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thuở nhỏ học trường tiểu học cộng đồng Điện Bàn (1969 – 1974), Trường cấp II & III Điện Bàn, nay là trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu (1974 – 1981). Tốt nghiệp phổ thông ông tiếp tục học Trường Lý luận nghiệp vụ Trung trung bộ (nay là Trường Văn hóa Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng), khoa Quản lý văn hóa quần chúng. Sau đó tiếp tục đi học và tốt nghiệp Cử nhân Ngữ văn, Thạc sĩ Ngôn ngữ học tại Trường Đại học Khoa học Huế.

Từ năm 1981 đến nay nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm đã kinh qua các đơn vị và cương vị công tác khác nhau: Cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (1981 – 1994); Chuyên viên Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, phụ trách bản tin Vì Trẻ em Đất Quảng (1994 – 1997).

Sau khi tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng tách thành 2 đơn vị hành chính, năm 1997 ông chuyển vào công tác tại tỉnh Quảng Nam (đóng tại thành phố Tam Kỳ) để tiếp tục xây dựng Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Nam tại đơn vị hành chính mới. Đến năm 1999 ông chuyển công tác về lại thành phố Đà Nẵng, công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, chức vụ Chánh Văn phòng (1999 – 2008).

Từ năm 2008 đến nay, ông về công tác tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố, giữ chức vụ Phó Chủ tịch và Tổng biên tập tạp chí Non Nước. Đồng thời, ông được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng 2 khóa: khóa II (2008 -2013), khóa III (2013 -2018).

Đặc biệt ông được tín nhiệm tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII (2011 – 2016). Đồng thời được phân công Tổ trưởng tổ Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân; Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND thành phố khóa VIII. Năm 2016 ông tiếp tục được giới thiệu tái cử và trúng cử Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX (2016 – 2021).

Bên cạnh đó, ông là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng 2 khóa liền: Khóa XIX (2008 – 2014), khóa X (2014 – 2019); Thành viên Hội đồng tư vấn Văn hóa xã hội thuộc Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng khóa X (2014 – 2019).

Tác phẩm xuất bản:

– Tập thơ Khói tỏa về trời, Nhà xuất bản Đà Nẵng 1994

– Tập thơ Bên Ngoài cánh đồng, Nhà xuất bản Đà Nẵng 2003

– Tập thơ Nắng trên đồi, Nhà xuất bản Đà Nẵng 2011

Giải thưởng văn học:

  1. Giải A cuộc thi thơ Công đoàn tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng năm 1998
  2. Giải B cuộc thi thơ 2002-2003 của UBND thành phố Đà Nẵng.
  3. Giải C tập thơ “Bên ngoài cánh đồng” của Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam, 2012.

Ảnh tư liệu