Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha

1121

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha sinh ngày 7/10/1949 tại Kha Lý, Thụy Anh, Thái Bình, nguyên quán Thành phố Hải Phòng, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha tốt nghiệp trường Đại học Kỹ thuật Thông tin liên lạc (1966 – 1971), Đại học Viết văn Nguyễn Du (1979 -1982).

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha 

 

Tác phẩm xuất bản:

Thơ:


– Mắt thời gian (NXB Thanh niên, 1988)

– Lúc ấy, biển (NXB Nghĩa Bình, 1989)

– Không mùa (NXB Văn học, 1994)

– Mẹ cửa biển (NXB Hải Phòng, 1998)

– Lửa trắng và ớt xanh (NXB Tác phẩm mới, 1999 – Bản dịch tiếng Anh do NXB Đà Nẵng ấn hành 2007)

– Thời máu xanh (NXB Tác phẩm mới, 1999)

– Gió Tây Nguyên (Trường ca, NXB Thanh niên, 2000)

– Năm tháng và chiều cao (Trường ca, NXB Thanh niên, 2000)

– Càn khôn ngàn tuổi (NXB Tác phẩm mới, 2000)

– Văn Thơ nhạc thiếu nhi (NXB Thanh niên, 2004)

– Biệt trăm năm (NXB Đà Nẵng, 2004)

– Thuở binh nhì (NXB Hội Nhà văn, 2011)

– Lúa tím (NXB Hội Nhà văn, 2012)

– Thơ Nguyễn Thụy Kha (NXB Hội Nhà văn, 2015)

– Trường ca ngắn – kịch thơ (NXB Hội Nhà văn, 2014)

– Hiền (NXB Hội Nhà văn, 2015)

– Trường thơ Hải Phòng (Sưu tầm và tuyển chọn, NXB Hội Nhà văn, 2016)

– Nàng (Trường thiên lục bát, NBX Hội Nhà văn, 2018)

Âm nhạc:

– Nửa thế kỷ Tân nhạc Việt Nam (1979 – 1982)

– Những gương mặt âm nhạc thế kỷ (2000)

– Nguyễn Thiện Đạo – Nhạc sĩ bị giời đày (2003)

– Huy Du đời và nhạc (2005)

– Thuở bình minh tân nhạc (2017)

– Thế kỷ tân nhạc (2017)

 

Giải thưởng âm nhạc:

– Âm vang nhà máy (Giải thưởng cuộc thi sáng tác ca khúc toàn quốc 1985).

– Hợp xướng “Trái tim Dung Quất (Giải nhất cuộc thi sáng tác cho ngành dầu khí Việt Nam 2009).

– Hợp xướng “Hải Phòng thuở ấy” (Giải thưởng Hội nhạc sĩ Việt Nam 2010)

– Hợp xướng “Sông Hồng hình Tổ quốc (Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2011),

– Hợp xướng “Điện Biên” (Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2014).

– Hợp xướng “Thiên nhiên” (Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2015)

 

Ảnh tư liệu