Nhà thơ Trần Ngọc Phượng

1491

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Trần Ngọc Phượng sinh năm 1945 tại Sài Gòn, quê quán Nam Định. Trong kháng chiến chống Mỹ, anh là Đài trưởng Vô tuyến điện Đoàn 814 Cục hậu cần B2. Sau giải phóng chuyển ngành kinh qua nhiều công tác quản lý Doanh nghiệp, Phó ban Thường trực Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp TP Hồ chí Minh. Hiện anh đã về hưu, Hội viên Cựu Chiến Binh, Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, sinh hoạt tại chi hội Nhà văn Sài Gòn. Anh có nhiều bài thơ được đăng trên các báo Trung ương và Thành phố.

Nhà thơ Trần Ngọc Phượng

Các tác phẩm xuất bản:
– Vầng trăng ký ức (thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2012)
– Nắng và gió (thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2015)
– Hồn tóc (thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2018)

Quan niệm văn học:
Thơ là tiếng lòng, là tình đời, tình yêu đất nước, quê hương, gia đình, bạn bè đồng đội.

Hình ảnh tư liệu