Nhà văn Nguyễn Nhã Tiên

2011

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà văn Nguyễn Nhã Tiên tên thật và bút danh Nguyễn Nhã Tiên, ngoài ra còn bút danh Dã Châu (dùng trước 1975). Anh sinh ngày 9-10-1952 tại Đại Lộc, Quảng Nam, hiện nay sống ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Anh đã từng dạy học, viết báo, sáng tác văn học, hiện tại đã nghỉ hưu nhưng vẫn cộng tác cho nhiều tờ báo và tạp chí trong và ngoài nước. Nhà văn Nguyễn Nhã Tiên đã nhận hơn 10 giải thưởng văn học nghệ thuật về thơ, truyện, bút ký của trung ương và các địa phương.

Nhà văn Nguyễn Nhã Tiên

Tác phẩm xuất bản

Giọt thơ (thơ), Chim Rừng xuất bản, 1971

Cõi về (thơ), NXB Đà Nẵng, 1995

Khúc hồi âm của lá (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004

Ngày bắt đầu truyền thuyết (bút ký), NXB Đà Nẵng, 2000

Đi tìm huyền thoại cho đất (bút ký), NXB Hội Nhà văn, 2015

Ảnh tư liệu