Home Tags Bãi Giữa sa bồi bạc sóng im… – Thơ Nông Tử Lệnh Anh

Tag: Bãi Giữa sa bồi bạc sóng im… – Thơ Nông Tử Lệnh Anh

Bãi Giữa sa bồi bạc sóng im… – Thơ Nông Tử...

Tác giả Nông Tử Lệnh Anh    Ánh trăng Kinh Bắc  Anh không rót vào em Vì anh đang đứng xa dòng nước chứa mùa thu vàng Vì anh...
- Advertisement -

XEM NHIỀU