Home Tags Đền anh cuộc tình – Thơ Bích Hà

Tag: Đền anh cuộc tình – Thơ Bích Hà

Đền anh cuộc tình – Thơ Bích Hà

  Lời thương gởi Huế  Ai di trú qua một miền đất khác Để Huế buồn man mác một trời thương Mỗi nắng mưa xứ Huế cũng đoạn...
- Advertisement -

XEM NHIỀU