Home Tags Màu hoa trầm tích – Thơ Phạm Tự

Tag: Màu hoa trầm tích – Thơ Phạm Tự

Màu hoa trầm tích – Thơ Phạm Tự

Ảnh minh họa - Nguồn internet Rét quê  Cỏ gà trơ gốc triền đê  Trâu bò gặm đất tái tê lạnh buồn  Mục đồng hun rạ đốt rơm  Khói...
- Advertisement -

XEM NHIỀU