Home Tags Ngữ ngôn yêu chìm trong mắt cửa – Thơ La Trung

Tag: Ngữ ngôn yêu chìm trong mắt cửa – Thơ La Trung

Ngữ ngôn yêu chìm trong mắt cửa – Thơ La Trung

Nhà thơ La Trung  Nở sáng   Gót quê lạc vào xứ thị phương ngữ làng lắng giữa đời trôi nước gởi lòng mây người quên chốn cũ hương đồng ngẩn...
- Advertisement -

XEM NHIỀU