Home Tags Trong bất thường tôi thấy – Thơ khaly chàm

Tag: Trong bất thường tôi thấy – Thơ khaly chàm

Trong bất thường tôi thấy – Thơ khaly chàm 

Nhà thơ khaly chàm    trong bất thường tôi thấy thị thành mang khuôn mặt của nước hàng cây thèm ngủ để thở ra bóng đêm hoài nghi...

Trong bất thường tôi thấy – Thơ khaly chàm

Nhà thơ khaly chàm   trong bất thường tôi thấy thị thành mang khuôn mặt của nước hàng cây thèm ngủ để thở ra bóng đêm hoài nghi...
- Advertisement -

XEM NHIỀU