Home Tags Vai trò của báo chí truyền thông đối với hoạt động phê bình văn học ngày nay

Tag: Vai trò của báo chí truyền thông đối với hoạt động phê bình văn học ngày nay

Vai trò của báo chí truyền thông đối với hoạt động...

Truyền thông (medium/media), theo định nghĩa của Wilbur Schramm, là công cụ đặt vào giữa quá trình, hoạt động giao tiếp nhằm khuếch đại...
- Advertisement -

XEM NHIỀU