Thông báo ra mắt website mới của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh

2114

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh về việc đổi mới trang web và Quyết định số 04/QĐ-STTTT-ICP ngày 16/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông, từ ngày 02 tháng 8 năm 2021, Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh cho ra mắt trang web mới sau đây:

– Tên website: Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh

– Địa chỉ:  https://vanchuongthanhphohochiminh.vn
https://vanchuongthanhphohochiminh.com

– Người chịu trách nhiệm: Bùi Anh Tấn, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh

– Thường trực trang web: Nguyên Hùng, Phùng Hiệu

– Ban biên tập: Trầm Hương, Bùi Phan Thảo, Lê Thiếu Nhơn, Phan Trung Thành, Huệ Triệu, Phương Huyền

– Email liên hệ: website.hnv@gmail.com –  hnv2021@gmail.com.

Đây sẽ là Diễn đàn văn học chính thức của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh; Website cũ là Văn chương Phương Nam được chuyển thành trang dữ liệu và vẫn có thể truy cập qua Liên kết website.

Theo Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh