Chiêu ẩn hoa – Thơ Nhật Chiêu

85

Tranh minh họa – Tác giả: Nguyễn Trung

 

Kìa linh nữ hát 

Bay vào trong mây
lời chim mưa xuống
tình ca thường ngày
xanh lời yêu thả lên cây
mà thương thu mới
mà hoài xuân xưa
kìa linh nữ hát xanh mùa.

 

Tiếng hát vàng bay vút thanh ơi 

Mùa yêu dấu thuở nào tôi
tắm trong tiếng hát ngang trời
Thái Thanh
lên như tiếng sáo diều xanh
lắng như tiếng nước
ru thành tiếng yêu
mà nghe nước mắt nàng Kiều
vang trong câu hát
đời điêu linh đời
tiếng vàng bay vút
Thanh ơi.

 

Chiêu ẩn hoa 

Em
nằm mơ với trăng tan
với
xanh xao dấu
trên
tàn phai yêu
từ
em nằm với tịch liêu
ẩn
trong hoa xứ
mình
chiêu hồn mình.

N.C