Nhà thơ Tạ Văn Sỹ

2747

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Tạ Văn Sỹ sinh năm 1955 tại Tây Sơn, Bình Định. Từ năm 1965, anh sinh sống ở Kon Tum đến nay. Nhà thơ Tạ Văn Sỹ là Hội viên Hội VHNT Kon Tum, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (ủy viên BCH Chi hội NVVN tại Tây Nguyên), hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Nhà thơ Tạ Văn Sỹ

Tác phẩm xuất bản:

– Mặt đất (thơ)

– Cõi người (thơ)

– Trời xa (thơ)

– Tùy khúc (thơ)

– Ở núi (thơ)

– Kon Tum tạp ký

– Tạp bút miền quê núi

– Di sản văn học từ Ngục Kon Tum (khảo luận)  

– Đồng bào thiểu số trong thơ ca Kon Tum 1945-1975 (khảo luận)

 

Giải thương:

– Giải C thơ lục bát của tuần báo Văn Nghệ Trẻ 2012

– Giải B thơ Kon Tum 2002

– Giải B thơ tứ tuyệt tập san Áo Trắng – Nhà Xuất bản Trẻ 1992

 

Ảnh tư liệu