Nhà thơ Tôn Nữ Thu Thủy

1316

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Tôn Nữ Thu Thủy có bút danh T.N.Thu Thủy, sinh ngày 27-10-1953, quê quán Thế Lại Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Chị tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, nghề nghiệp dạy học, viết báo, Hội viên Hội Nhà Văn TP.HCM, Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.

Nhà thơ Tôn Nữ Thu Thủy

 

Tác phẩm xuất bản:

– Dòng sông khoảng đời (thơ, in cùng Thu Hương, Khánh Mai, Nxb Hội Văn nghệ Phú Khánh, 1984)
– Viết tặng ánh lửa (thơ, Nxb Hội Văn nghệ Nha Trang, 1988)
– Trái đất đang nóng dần lên (thơ, Nxb Hội Nhà Văn, 1991)
– Hoa hồng xanh (thơ thiếu nhi, Nxb Đồng Nai, 1998)
– Mắt lá (thơ, Nxb Trẻ, 2003)
– Dòng sông khoảng trời (truyện thiếu nhi, Nxb Giáo dục, 2007)
– Miền yêu thương (thơ thiếu nhi, Nxb Hội Nhà Văn, 2012)
– Dưới mái nhà xanh (thơ, Nxb Văn hóa Văn nghệ, 2017)

 

Giải thưởng văn học:

– Tặng thưởng thơ 10 năm (1975 – 1985) của Hội Văn nghệ Nha Trang, Khánh Hòa.
– Tặng thưởng thơ hay năm 1993, 1995 của Tạp chí Văn nghệ Nha Trang.
– Tặng thưởng thơ 2017, Hội Nhà Văn Tp.Hồ Chí Minh
– Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, 2007.

Quan niệm văn học:

Hình ảnh tư liệu