Vọng tiếng ca nêu – Thơ Hoàng Hải Phương

149

Tác giả Hoàng Hải Phương

 

Dân tộc này đứng vững

Nhấp nha bối rối vô ra
lắng nghe tin tức
dịch quanh khu nhà
y như ngày trước giặc càn
xóm trên nhắn xuống
xóm ngoài đồn vô
người lớn mặt ủ ê buồn
trẻ con hớn hở
mong ngày dài thêm

Chiến tranh chống dịch lan tràn
thế giới gần lại
phập phồng âu lo
mạng người bình đẳng nhỏ nhoi
kết liền tồn tại
cộng đồng văn minh
Cách ly
sơ tán
ngồi im
lặng nhìn…
Dân ta thấu hiểu
đàn ong bận rộn
kỷ cương đồng lòng

Ngàn năm không đồng hóa

trăm năm mỉa mai
đòn thù hả hê
Dân tộc này đứng vững
em đừng buông lời cay đắng
bởi giữa sống còn
mới biết lẽ vô thường…
18/3/2020


Kết thành quê hương 

Về đi con
nghĩa đồng bào
xứ người giàu có
xót nào phận ta
Cô đơn đêm rỗng
ta bà
giữa vòng kỳ thị
quê cha ôm ghì

Về đi chấp nhận
cách ly
cùng vui sướng khổ
dẫu gì cũng thương
Quân dân tình nghĩa
kiên cường
coi như sơ tán
giữa lòng nhân dân
Lại nhường giường phản
chính gian
sẻ cơm tương hột
canh chan ngọt lành
Rồi con trải nghiệm
ngọn ngành
tình người tình nước
kết thành quê hương…
3/2020


Vọng tiếng ca nêu
Khẳng khiu mấy cũng nở cười
Môi tươi hoa gạo đỏ mời tháng ba
Ngát xanh trời đất giao hòa
Nén lòng em ngợ thương xa cánh diều
Mắt nhìn hun hút đồng chiều
Khô giòn đất bệ đợi chiêu nước về

Từ anh hết tựa vai kề
Em thôi nôi tắt dạ dề khóc yêu
Tiếng chân trở bước nhẹ hều
Triền sông vọng tiếng ca nêu mút mùa…
3/2020