Nhà thơ Nguyễn Hoàng Trung Hiếu

1731

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, sinh năm 1979 tại Đồng Nai, là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh. Học Luật tại Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và học Cử nhân Ngữ văn Anh tại Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh. Hiện là Hội viên Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh – thành viên Ban điều hành Chi hội Nhà văn Sài Gòn, Hội viên Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Hội viên Hội Luật gia Việt Nam, Hội viên Hội Sở hữu Trí tuệ Tp. Hồ Chí Minh.

Nhà thơ Nguyễn Hoàng Trung Hiếu

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Góc Nhớ, NXB Văn Học, 2011 (Thơ)
  • Dòng đời, NXB Trẻ, 2014 (Thơ)
  • Mùa Sau, NXB Văn Học, 2016 (Thơ)
  • Nghệ thuật Hành nghề Luật sư, NXB Thanh Niên, 2017 (Chuyên khảo)
  • Kẹo gừng Mùa đông, NXB Văn Học, 2018 (Thơ)
  • Qua những miền đất lạ, NXB Trẻ, 2018 (Tản văn, truyện ngắn)

Quan niệm văn học:

Văn học là nhân học (Mác-xim Goóc-ki). Vậy nếu đã xem văn học là môn học về con người, thì người cầm bút, trước hết phải học làm người, phải hiểu sâu hơn tâm hồn con người. Được vậy, tác phẩm của họ mới có thể nhận thức đúng đắn về cuộc sống và con người. Chất liệu của văn chương cần được gợi hứng từ chính tâm hồn và cảm nhận của nhà văn khi kiến tạo ra nó.

Tác phẩm Trên Văn Chương Phương Nam:

 

Ảnh Tư Liệu Của Nguyễn Hoàng Trung Hiếu